Soutěže a kurzy

Čestné uznání I. stupně na mezinárodní soutěži v Opavě 2004 a 2006

Účast na mezinárodní varhanní soutěži v Humpolci 2005

 

Kurzy varhanní interpretace:

 • M. Sander – německá barokní hudba
 • L. Doeselaar – německá romantická hudba
 • T. Jelema – Dietrich Buxtehude
 • L. Lohmann – varhanní skladby J. S. Bacha
 • F. Gast – pozdní romantismus
 • E. Crivelaro – díla G. Frescobaldiho
 • varhanní kurzy: J. Tůma, Hugo van Dijk, F. Friedrich, G. Kauzinger
 • další: F. Houbart, Ivona Valotti, J. Essl, Marschner

 

Různé:

 • kurzy ritornelu pod vedením M. Pospíšila
 • kurzy chrámové hudby na Svaté Hoře
 • tříletý kurz gregoriánského chorálu pod vedením G. Banhofa se závěrečnou zkouškou
 • kurzy českých barokních duchovních zpěvů – Kuks, Valdštejn – M. Pospíšil